Page 4 - HT Kimya Katalog
P. 4

KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON
    Kar ve Buz Çözücü Solüsyon Nedir?

    Yol üzerinde buz oluşumunu ve karın yol yüzeyine yapışmasını engelleyen
    kimyasal bir sıvıdır.

    Buz önleyici ve çözücü solüsyon yol üzerinde çiğ, buz oluşumunu ve karın
    yol yüzeyine yapışmasını engelleyen kimyasal bir sıvıdır. Karlı ve buzlu
    zeminde donmayı önler, geciktirir ve çözer. Fiziksel olarak likit haldedir.
    Açık sarı renkte, kokusuz, pH aralığı 6-9 dur. Kar veya fırtınadan önce uygu-
    landığında, antifriz etkisi yaparak buz oluşumunu önler, oluşturduğu film
    tabakası sayesinde yağan karın yola yapışmasını engeller. Nem tutucudur,
    ağır trafik şartlarında dahi yüzeyde kalır. Çevre dostudur. Uzun süre etk-
    ilidir, çok hızlı uygulanır. İşçilik ve zamandan büyük oranlarda tasarruf
    sağlar. Aşındırıcı (korozif) olmadığından, asfalt beton metal aksamalara asla
    zarar vermez. Çok düşük ısılarda da çok iyi sonuçlar verir. Donma noktası
    -40°C’den istenen değerlere kadar ayarlanabilir.

    Kar yağışı olmadan sıvı halde yol yüzeyine serpilebilen buz çözücü ile an-
    cak kar yağışından sonra kullanılabilen tuz yöntemi karşılaştırıldığında eski
    yöntemin buzlanma riskini önlemede yetersiz kaldığı görülmektedir.
                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9