Page 7 - HT Kimya Katalog
P. 7

KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON                                Klasik yöntemlerle uygulanan klorid tuzları -8°C’den sonra buz çözme
                                özelliğini kaybetmektedir. Tuzun çevre açısından ciddi zararları vardır.

                                Bu tuzların yola olan korozif etkilerinden dolayı uygulama ciddi bakım
                                onarım maliyetlerini de beraberinde getirmektedir. Tuzlama yönteminde
                                kamyonların üzerinden tuzu yola serpmek için onlarca işçi çalıştırılmak
                                zorunda olması işçilik ve maliyeti artırmaktadır.

                                Minnepolis köprüsü tuz kullanımından dolayı zamanla çürüyerek
                                yıkılmıştır. Amerika ve Avrupa da viyadük, köprü, tünellere 500 mt. kala
                                tuzlama yapılmamaktadır.


                                Kar yağışı olmadan sıvı halde yol yüzeyine serpilebilen Buz Çözücü ile
                                ancak kar yağışından sonra kullanılabilen tuz yöntemi karşılaştırıldığında
                                eski yöntemin buzlanma riskini önlemede yetersiz kaldığı görülmektedir.
                                Eski yöntemler ile Buz Çözücü karşılaştırıldığında; tuzlama yönteminde
                                kamyonların üzerinden tuzu yola serpmek için onlarca işçi çalıştırılmak
                                zorunda olması uygulama işçiliği ve maliyet açısından da Buz Çözücü’nün
                                farkını göz önüne koymaktadır. Buz Çözücü uygulamasından sonra yüzey-
                                deki buzun çözülmesi kalınlığına göre 15-30 dk.sürede gerçekleşmektedir.                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12