Ürünlerimiz

1. Kar ve Buz Çözücü Solüsyon

Buz Çözücü Nedir?

 • Yol üzerinde buz oluşumunu ve karın yol yüzeyine yapışmasını engelleyen kimyasal bir sıvıdır.
 • Kar ve buz oluşumundan önce uygulanması yüksek verimlilik sağlar, ancak kar-buz oluşumundan sonrada uygulanabilir.
 • Antifiriz etkisi yaparak buz oluşumunu önler.Buz Çözücü Solüsyon
 • Oluşturduğu film tabakası sayesinde yağan karın erimesini sağlayarak yola yapışmasını engeller.
 • Nem tutucudur, ağır trafik şartlarında dahi yüzeyde kalır.
 • Çevre dostudur, bitkilere gübre etkisi yapar.
 • Uzun süre etkilidir. Çok hızlı uygulanır. İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
 • Aşındırıcı (korozif) olmadığından; asfalt, beton, metal aksamlara zarar vermez.
 • Çok düşük ısılarda da iyi sonuç verir. (Donma noktası isteğe göre -30 ile -70 ° C arasında ayarlanabilir.) - 48 dereceye kadar etkindir ve uygulamanın ardından 48 ile 72 saat arasında etkinliğini sürdürmektedir.

Özellikleri

 • Su bazlı, doymuş, dengeli mineral karışımıdır.
 • Ekolojik ve çevre dostudur.
 • Donma noktası -50°C'dır.
 • Glikol ve türevlerini içermez, aktif maddeleri uçucu değildir.
 • Yanıcı değildir.
 • İnsan, hayvan ve bitki sağlığı için zararlı değildir.
 • Antibakteriyeldir.

Kar ve Buzla Mücadelede Kullanılan Klasik Yöntemler Nelerdir?

 • Genel Tuzlar.
 • Kum, Çakıl.
 • Kalsiyum Klorür.
 • Üre
 • Kaya tuzu ve abrassive maddeler kullanılmaktadır.

Kar ve Buzla Mücadelede Klasik Uygulamalarda en çok karşılaştığımız Tuzlama yöntemi nasıl gerçekleştirilmektedir ve Tuzlama Neden İlkel Bir Yöntem olarak görülmektedir?

Klasik yöntemlerle uygulanan klorid tuzları -8 °C'den sonra buz çözücü özelliklerini kaybetmektedirler.Ayrıca bu tür tuzların çevre açısından da ciddi zararları mevcuttur. Bu tuzların yola olan korozif etkilerinden dolayı, uygulama ciddi bakım onarım maliyetlerini de beraberinde getirmektedir.

Klasik Yöntemler ile Buz Çözücü Arasındaki Fark Nedir?

Buz Çözücü SolüsyonKışların çok sert geçtiği, hava sıcaklığının genellikle -9°C'nin altında olduğu ülkemizde, eski yöntemler ile Buz Çözücü arasındaki farka bakıldığında eski yöntemlerin karla ve buzla mücadelede etkisiz kaldığı açık ve kesin bir gerçektir. Çünkü Tuz -8 dereceden sonra buz çözücü etkinliğini kaybetmektedir. Buz Çözücü ise -48 dereceye kadar etkinliğini sürdürmektedir.

Kar yağışı olmadan sıvı halde yol yüzeyine serpilebilen Buz Çözücü ile ancak kar yağışından sonra kullanılabilen tuz yöntemi karşılaştırıldığında eski yöntemin buzlanma riskini önlemede yetersiz kaldığı görülmektedir.

Eski yöntemler ile Buz Çözücü karşılaştırıldığında; tuzlama yönteminde kamyonların üzerinden tuzu yola serpmek için onlarca işçi çalıştırılmak zorunda olması uygulama işçiliği ve maliyet açısından Buz Çözücü'nün farkını göz önüne koymaktadır.

Buz Çözücü uygulamasından sonra yüzeydeki buzun çözülmesi kalınlığına göre 15-30 dk.sürede gerçekleşmektedir.Buz Çözücü Solüsyon

Buz Çözücü'nün korozif etkisinin çok düşük olması, insan sağlığına zarar verici hiçbir toksit madde içermemesi tuzlama yöntemiyle tuzun asfalta, çelik malzemeye ve araçlara verdiği zarar göz önüne alındığında farkı açıkça görülebilmektedir.

Minnesota, Minnepolis Köprüsü; Tuz kullanımından dolayı zamanla çürüyerek yıkılmış, onlarca insan hayatını kaybetmiştir.

Amerika ve Avrupa'da Minnepolis'deki köprü kazasından sonra viyadük, köprü ve tünellere 1km. kala kesinlikle tuzlama yapılmamaktadır.

Ülkemizde de Boğaziçi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve diğer viyadük ve köprülerde halen tuzlama çalışmaları yapılmaktadır.

Her yıl yüzlerce vatandaşımız aşırı kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Milli servetimizden milyonlarca lira kaybedilmektedir.

Meteoroloji tahminleri ile eş zamanlı olarak uygulanacak Buz Çözücü yöntemi ile, kar yağışının hemen öncesinde ya da yağış esnasında trafik kazalarına büyük oranda neden oBuz Çözücü Solüsyonlan buzlanma problemi çözülür. Buzlanma engelleneceği için lastiklerle yol yüzeyinin birbirine tam tutunması ve sürücünün araçtaki hakimiyetini kaybetmemesi sağlanır.

Buz Çözücü nün maliyeti nedir ya da satış fiyatı gerçekten yüksek midir?

Tuz araç üzerinden kürekle yada bir diskle yola serpilmektedir. Bir tuzlama aracı maksimum 3- 5 km içerisinde araçtaki tuzun tamamı serpmektedir. Bu nedenle araç her 3 yada 5 km de bir tuz stok sahasına geri dönmekte yükünü alıp uygulama alanında kaldığı yerden devam etmektedir. Tuzlama aracıyla 80 kmlik yolda kar ve buzla mücadelede 5 km baz alınarak yaklaşık 1170 km yol kat ettiği hesaplanmıştır. Bu şu anlama gelmektedir. Kar ve buzla mücadelede; klasik yöntemlerle tuz kullanılıyor ise yüzlerce aracın kepçe vs. yükleme makinelerinin, tuzlama araçlarının ve personelinin hazır bekletilmesi gerekmektedir.

2. Köprü ve Viyadük Otomatik Spring Uygulama Sistemi

Köprü, Viyadük ve Tüneller için Otomotik Buz Çöcücü Sprey Teknolojisi

Kar yağışı ve buzlanma, yolu kullanan trafiği, seyir güvenliği bakımından olumsuz yönde etkileyen ve dolayısıyla yoldan beklenen hizmet düzeyini büyük ölçüde düşüren en önemli etkenlerden biridir.

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu kesimlerde, yol ile taşıt tekerlekleri arasındaki sürtünmenin azalması, trafiğin normal seyrini zorlaştırmakta, can ve mal kayıplarının görüldüğü trafik kazalarına neden olmaktadır. Karayolunda seyir güvenliğinin sürekliliği ve beklenen hizmet düzeyinin sağlanması için, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu kesimlerde, kar ve buz kontrolü çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Kar yağışı ve buzlanmanın görüldüğü iklim koşullarına sahip birçok ülkede, karayollarından sorumlu kurumlar, kış bakımı çerçevesi içerisinde kar ve buz kontrolü programları geliştirmişlerdir.
Kar kontrolü programı; gerekli görülen yerlere kar siperleri yapılması sayesinde karın yol platformunda birikmesinin engellenmesini ve yağan karın kar makinalarıyla yol yüzeyinden mekanik olarak uzaklaştırılmasını içermektedir. Buz kontrolü programı ise, son yıllarda buzlanma önleyici (anti-icing) ve buzlanma giderici (de-icing) olmak üzere iki ayrı yaklaşım olarak ele alınmaktadır. Koruyucu bakım olarak da ifade edebileceğimiz buzlanma önleyici kontrol, sıvı, katı veya ıslatılmış katı kimyasal maddelerin, buzlanmadan önce uygun zaman ve gerekli koşullarda başlanarak, yol yüzeyine periyodik olarak uygulanmasından ibarettir. Geleneksel buzlanma giderici kontrolde ise, buzlanma görüldükten sonra aynı kimyasal maddelerin aşındırıcılarla birlikte uygulanması işlemleri bulunmaktadır.

Buz Önleme Sensör ve Spreylerin Otoyol Üzerine Yerleştirilmesi

Buz Çözücü Solüsyon

Buzlanmanın Önlenmesi (Anti-icing)

Donma noktasını düşüren kimyasal maddelerin, yağış başladıktan hemen sonra, hatta daha yağış başlamadan yol yüzeyine uygulanması, kar veya buz ile yüzey arasında bir bağ kurulmasını engeller. Sonrasında, periyodik ve kısmi tekrarlar ile kimyasal maddenin yağış devam ederken uygulanması bu etkinin sürmesini sağlar. Bu koruyucu işlemler buzlanmayı önlemenin en önemli noktalarıdır. Buzlanmanın önlenmesi işlemleri çabuk ve sık müdahale gerektiren önceliği yüksek yollar için daha uygundur. Buzlanmanın önlenmesinde yola kimyasal madde uygulamadan önce, karın veya gevşek buzun yoldan temizlenmesi gerekir. Bunun amacı, kimyasal maddenin aşırı seyreltik hale gelmesini önleyerek daha etkili olmasını sağlamaktır.

Sıvı kimyasal maddelerin uygulanması

Sıvı kimyasal maddelerin uygulanmasının avantajları, yüzey üzerine oldukça hızlı ve üniform olarak serilebilmesi ve buzlanmaya neden olabilecek gecikmelerin önüne geçilebilmesidir. Kullanılan sıvı kimyasal maddeler: Sodyum klorür (NaCl), magnezyum klorür (MgCl2), Buz Çözücü Solüsyonkalsiyum klorür (CaCl2), kalsiyum magnezyum asetat (CMA) ve potasyum asetat (KAc)'tır. Bunların donma noktaları ve eriyik konsantrasyonu arasındaki ilişki Şekil 6'da verilmiştir.

Sıvı kimyasalların serilmesi için kullanılan iki temel araç tipi vardır. Birincisi, bir veya birden fazla dönen diskten oluşan dönel tip; ikincisi ise, bir dağıtım borusu üzerindeki memelerden oluşan püskürtmeli tiptir.

Sıvı kimyasal maddelerin başarıyla uygulanması, dönel sericiler için 40-55 km/saat, püskürtmeli sericiler için ise 65-80 km/saat arasındaki hızlara kadar mümkün olmaktadır. Sıvı kimyasal maddelerin depolanacağı bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, eriyiğin donma noktasının altında ise depolama kapalı alanda yapılmalıdır.

Leggett [6]'in yaptığı bir çalışmada, çeşitli sıvı kimyasal maddeler uygulandıktan sonra elde edilen sürtünme katsayıları karşılaştırılmıştır. NaCl (0,394) ve CMA (0,368) için bulunan değerlerin CaCl2 (0,275) ve MgCl2 (0,269) 'ün değerlerinden yüksek olduğu belirlenmiştir.


Önceden ıslatılmış katı kimyasal maddelerin uygulanması

Birçok durumda, katı kimyasal maddelerin serilmeden önce ıslatılması, bu maddelerin etkisini arttırır. Islatmanın diğer avantajları ise; yüzeyden sıçrama sonucu ve trafik akışı nedeniyle oluşan kayıpların azalması, taneciklerin yüzeye daha iyi yapışması, daha hızlı ve uzun süre dayanan bir etki elde edilmesi, serme hızının arttırılabilmesi ve yolun daha çabuk kurumasıdır. Islatmada kullanılan kimyasallar aynı maddelerdir. Ön ıslatmada su da kullanılabilir ancak, düşük sıcaklıklarda kullanılmamalıdır.

Önceden ıslatma işlemi üç şekilde yapılabilir: Birincisi, eriyiğin katı madde yığınına enjekte edilmesi, ikincisi,sericiye yüklendikten sonra püskürtme yoluyla ıslatılması, üçüncüsü de yola serilirken püskürtmeyle ıslatılmasıdır. En çok uygulanan üçüncü yöntemdir.

Buz Kontrol Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Farklı stratejiler ve uygulamalar için hizmet düzeyi beklentilerinin değerlendirilmesi yapılmış ve buzlanmanın önlenmesi (anti-icing) uygulamalarından beklenen hizmet düzeylerinin diğer uygulamalara (buzlanmanın giderilmesi, mekanik temizleme ve aşındırıcıların kullanılması) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. [2]

Kanada'da yapılan bir çalışmada [4], buzlanmanın önlenmesi stratejisinin uygulanmasıyla aşındırıcıların kullanımında önemli bir azalma sağlanmış ve beraberinde malzeme ve bakım maliyetlerini azalttığı görülmüştür. Ayrıca trafik kazalarında %40 azalma meydana gelmiş, bunun yaklaşık 4 milyon dolar kazanca karşılık geldiği tahmin edilmiştir. Kanada'da yapılan başka bir çalışmada [4], sıvı magnezyum klorür kullanılarak yapılan buzlanmanın önlenmesi çalışmalarının sonucu olarak kış bakım maliyetlerinde %34 azalma sağlanmıştır.

Amerika'da (Idaho) yapılan bir çalışmada [3], üç yıllık değerlendirmenin sonucunda, buzlanmanın önlenmesi yaklaşımının uygulanmasıyla, bakım için harcanan ortalama iş gücünde (çalışma saati) %62, kullanılan aşındırıcı miktarında %83 ve oluşan kazalarda %83 azalma gözlenmiştir.

Tuzun Zararları


Tuz, kaplama yapısına çeşitli şekillerde olumsuz etkiler yapabilir. Tuzlu su kaplama kenarlarında veya oluşan çatlaklarda farklı donma kabarmalarına neden olarak asfalt kaplamayı hasara uğratabilir. Beton yollarda, klor iyonları çatlaklardan donatıya ulaşabilirlerse donatıyı paslandırabilir ve yüzeyde ufalanmalara neden olabilir. Ayrıca magnezyum klorürdeki magnezyum çimentoyla reaksiyona girebilir ve kaplamayı zayıflatabilir.[12] Tuz, paslandırıcı etkisi fazla olduğundan, metal aksamlı köprülerde kullanılması sakıncalıdır. Bu gibi hallerde formik asidin tuzlarında kalsiyum format veya sodyum format kullanılmalıdır.[5] Kimyasal maddeler, yol kenarlarındaki canlı hayatı da olumsuz etkiler.

Sprey Teknolojisi Nasıl Çalışır

Yol yüzeyinin herhangi bir andaki durumu hakkında bilgi sahibi olmak, ne tür bir uygulama yapılması gerektiğine karar vermek açısından çok önemlidir. Yüzey sıcaklığı, nem durumu ve daha önce uygulanmış kimyasal maddelerin yoğunluk durumu algılayıcılarla tesbit edilebilmektedir. Anında bilgi almak için kullanılmasının yanında, bu algılayıcılarla sıcaklık değişimi izlenerek, yüzey sıcaklığı tahmini yapılabilir ve sıcaklık donma noktasının altına düşmeden uyarı yapılır. Bu sayede, don olayından önce plan yapmak için zaman kazanılmış olur. Bazı algılayıcılar iletkenlik ölçümleri yaparak, yüzey üzerindeki kimyasal madde konsantrasyonu hakkında bilgi verir. Bu bilgi sayesinde yeniden bir uygulama yapılıp yapılmamasına karar verilir. Yeni bazı algılayıcılar, üzerinde bulunan eriyiğin donma noktasını ölçebilirler.[8]

ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa'da (İsviçre, İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, İngiltere) oldukça yaygınlaşan, yollardaki hava durumu bilgi sistemleri (RWIS), hava durumu ile ilgili veri toplayan, yol durumunu gözleyen sistemlerle, bunlara eşlik eden; haberleşme, analiz ve görüntüleme sağlayan birimleri içerir. Sistem içerisinde, birçok algılayıcının bulunduğu istasyonlar mevcuttur (RPU-Remote Processing Unit). RPU'lar genel olarak atmosferik algılayıcılar, yol yüzeyine ve yüzey altına yerleştirilen algılayıcılar ile veri işlemcisi ve iletişim aygıtından oluşmaktadır. Algılayıcılardan gelen veriler RPU'da işlenir ve buradan merkezi işlemci birimi (CPU-Central Processing Unit) 'ne aktarılır. Bu bilgiler saklanabilir, diğer bölgelere gönderilebilir veya doğrudan kullanılabilir. Bu şekilde, kar ve buz kontrolü ile ilgili karar vericiler en güncel hava ve yol durumu bilgilerine ulaşabilmektedir.[8]

Termal haritalamada, kızılötesi algılayıcılar ile yol yüzeylerinin termal profili çıkarılabilir. Termal haritalama ile elde edilen verilerle, RPU'ların nerelere yerleştirilmesi gerektiğine karar verilir, RWIS alıcılarının bulunmadığı bölgelerde yol yüzey sıcaklığı tahminleri yapılır ve kar-buz kontrolü ile ilgili stratejiler belirlenir.[8]

Buzlanma kontrolüyle ilgili geliştirilen sistemlerden birisi de sabit otomatik püskürtme sistemleridir (FAST)(Şekil 9.)[9][13]. Bu sistemlerin, acil durumda ulaşılması zor olan kesimlerde ve çokça buzlanma görülen belirli yerlerde yapılması çok uygundur. Benzer şekilde, köprü üstlerini buzlanmaya karşı koruyan sistemler de mevcuttur. (Şekil 10.)[7]

Sonuç ve Öneriler

Karayollarında kış bakım çalışmalarının temel amacı, karayolundan beklenen hizmet düzeyinin ve seyir güvenliğinin sağlanmasıdır. Karayolu ağındaki mevcut yollarda yeterli ve etkili bir kış bakım programı uygulanmadığı taktirde hizmet düzeylerinde çok önemli kayıplar oluşmakta, hatta hizmet kesintilerine neden olunmaktadır. Ayrıca, güvenli seyir sağlanamadığı durumlarda önemli can ve mal kayıplarının görüldüğü trafik kazaları oluşmaktadır. O halde öncelikle, karayolundan sorumlu kurumların (kent içinde belediyeler, kentlerarasında KGM), oluşabilecek her türlü hava ve yol durumuna bağlı olarak, yeterli ve etkili bir kış bakım stratejisi belirlemesi gerekmektedir. Bir plan çerçevesinde geliştirilen bu strateji, katı kurallar yerine,karar vericinin ani müdahalelerine olanak sağlayacak şekilde esnek kurallardan oluşmalıdır.

Son yıllarda geliştirilen en önemli bakım stratejisi, koruyucu bakım yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, oluşabilecek olumsuz koşulların önceden belirli gözlem ve ölçümlere dayanarak tahmin edilmesi ve gereken önlemlerin zamanında alınması esasına dayanmaktadır. Buz kontrol çalışmalarında koruyucu bakım, buzlanmanın oluşmadan önlenmesi (anti-icing) yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. Geleneksel buz kontrol çalışması olan ve buzlanma görüldükten sonra uygulanan buzlanma giderici çalışmalara (de-icing) göre, buzlanmanın önlenmesi, daha yüksek hizmet düzeyi ve seyir güvenliği sağladığı için daha etkili ve ekonomik bir yaklaşımdır.

Günümüzde birçok ülke, buzlanmanın önlenmesi yaklaşımını benimsemiştir. Ülkemizde uygulanan ise, buzlanma görüldükten sonra, tuz ve aşındırıcı madde serilerek buzlanmanın giderilmesi yaklaşımıdır. Aslında iki yaklaşım arasında, kullanılan kimyasal maddeler ve bunları yola seren araçlar açısından bir fark yoktur. Ülkemizde kullanılan araç ve malzemeler buzlanmanın önlenmesi işlemlerinde de kullanılabilir. Önemli olan yol ve hava koşullarıyla ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, olası bir yağışın önceden tahmin edilmesi ve doğru zamanda, gereken uygulamanın yapılmasıdır. Bu açıdan ülkemizde buzlanmanın önlenmesi yaklaşımının benimsenmesi ek bir maliyet getirmeyecektir, aksine kış bakım maliyetini azaltacaktır.

Veri toplanması ve değerlendirilmesi için geliştirilen hava ve yol durumu bilgi sistemleri (RWIS) 'nin kurulması büyük kaynaklar gerektirir. Bununla birlikte bu sistemlerin insanlar tarafından yapılan gözlem ve ölçümlerin tam olarak yerini tutamayacağı da bilinmelidir. Ülkemizde veri toplanması ve değerlendirilmesi, meteorolojik gözlem ve ölçümlere dayanılarak yapılabilir. İlk aşamada buzlanmanın önlenmesi yaklaşımının benimsenmesi, bilgi teknolojisinden yoksun olsa da, buzlanma sonrası yapılması gereken çalışmaların güçlüğüne ve maliyetine oranla daha avantajlı olacaktır. Sonraki aşamada, bilgi sistemi teknolojisinin de kullanılması, bu uygulamanın etkinliğini arttıracaktır.

Buz Çözücü Solüsyon

ARWIS Algılama ve Aktivasyon Sistemi

Algılama / Aktivasyon sistem bileşenleri içerir:

 • Kaldırım sensörleri
 • Meteorolojik (Atmosfer) Algılayıcılar ve
 • Uzaktan İşleme ünitesi (RPU) veri ham için süreç ve buna tepki

Yol Durumu (Kaldırım) Sensörler

Bir FAST sistemi kurulumunda, kaldırım sensörleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Kapasitesini ölçmek veya aşağıdaki koşul verileri algılamak:

 • Kaplama yüzeyi sıcaklıkları (ölçülen)
 • Yeraltı sıcaklık (ölçülen)
 • Nem, nemli, ıslak veya kuru (tespit) kimyasal
 • Buz, kar, don koşulları (tespit)

Atmosferik Hava Sensörler (Tam RWIS alternatif)Buz Çözücü Solüsyon

Atmosferik sensörleri aşağıdaki adrese şunlardır:

 • Hava sıcaklığı;
 • Rüzgar hızı ve yönü (ölçülen);
 • Yağış (algılama);
 • Bağıl nem (ölçülen);
 • Çiy noktası (hesaplanan);

Bir HIZLI kurulum, uzaktan işlem birimi olmalıdır:

 • Toplamak ve yol durumu sensörleri ve Modem üzerinden FAST Data Server iletim için atmosferik hava sensörlerinden gelen verileri 24 saatlik bir asgari mağaza. Veri daha sonraki bir tarihte performans incelemesi için gerçek zamanlı, karşı kaydedilir;
 • Algılama sisteminden gözlemlerine dayanarak Trigger püskürtme sistemi;
 • Seçmek ve belirli gözlenen duruma yanıt olarak uygun bir sprey programı başlatmak;
 • Geçici etkinleştirmek veya işletme mantığına göre püskürtme sistemi devre dışı bırakmak, site elle veya uzaktan modem çevirmeli ağ üzerinden üzerine;

Olarak ilave sensörler (yani, kaldırım durum, meteorolojik, trafik sayaçlar, loop dedektörler, video kameralar) ve çıkışlar (mesaj işaretleri gibi) eklenecek entegre kolaylaştırmak için bir "Açık Sistem Mimarisi" dayalı olarak tasarlanmış

Buz Çözücü SolüsyonFAST Hidrolik Sistem

Hidrolik alt sistemden oluşan Hızlı:

 • Pompa istasyonu;
 • Memeleri;
 • Hidrolik Boru ve Kontrol kablolama;
 • Vana kutuları.

Pompa İstasyonu

Bir pompa ev gerekli tüm mekanik, elektrik, iletişim ve sprey sisteminin düzgün çalışması için gerekli izleme ekipmanları sarmalamakta yerde inşa edilmiştir. yapısının yanı sıra, bir zincir bağlantı güvenlik çit montaj güvenli sağlanmıştır.

Pompa evin içerisinde aşağıdaki bileşenler bulunur:

 • Pompa istasyonu
  o Pompa;
  o Kimyasal rezervuar;
  o Kontrol vanaları;
  o Filtreler;
  o Röleleri;
  o Rezervuar seviye sensörleri;
 • Güç kaynağı ekipman;

Satıcı pompa, valf, cihazlar, bağlantılar, kontrol, sensörler ve depolama tankı ölçüm oluşan tek başına bir paket olarak komple pompa istasyonu sağladı. Elektrik dağıtım ve pompa istasyonu kontrolörü için ayrı paneller de pompa evi bulunmaktadır.

Pompa kontrol pompa evde bulunan ve yüksek güç anahtarları ve röleleri, ve pompa kapatma düğmesi ve ilgili düzeyleri ve baskıları izlemek içerir.

Sistem kaynaklarını bir takım aktif olabilir: uzaktan, bir sayfadan, belirli atmosferik ve / veya bağlı ya da otomatik olarak; sitesi, el ile (kuzey abutment batı kenarındaki bariyer duvar dışına switch) kaldırım sensörleri kaldırım veya atmosferik (AMS) RPU istasyonundan ARWIS koşulları gözlenen tarafından.

Sprey Nozullar

Püskürtme memeleri aslında parapet tarzı olarak belirtilmiş, yan mevcut yapı üzerindeki etkisini en aza indirmek amacıyla uçlarını bağlayın. Daha sonra kaldırıma gömülü bir gömme montaj meme yapısı daha az zarar gerektirecektir tespit edilmiştir. Yükümlülüğü sağlamak ve püskürtme memesi yeterli sayıda ilk ve müteakip sprey uygulamaları için kritik yerlerde yeterli kapsama sağlamak için satıcı nakledildi belirtin. Püskürtme uçlarının ve yönde her üç eksende ayarlanabilir olan buz çözücü kimyasal yapısı üzerine paletli olacağını sağlamak için satıcının yönü de, yapının önceden kuruldu. Belirtilen püskürtme uçlarını tuz ve diğer kimyasallar gibi ağır çevre koşullarına dayanıklıdır. Materyal ve satıcı tarafından sağlanan aksesuarları gibidir: memeleri, epoksi, dolgu, düzeltme donanım ve montaj.

Boru Mekanik Dağılımı

Buz Çözücü Solüsyon

Satıcı boruları, basınç bağlantı parçaları, vana, rezervuar ve kontrol kabloları ve montaj destekleri sağlamak için gerekliydi. Bu borular, bağlantı parçaları ve aksesuarları tuz ve diğer deicing kimyasallar gibi şiddetli korozif çevre şartlarına dayanıklıdır. satıcı tarafından sağlanan esnek boru uygulama için özel olarak üretilmiştir. Esnek plastik borular bu kurulum için çalışmayı kolaylaştırır; korozyon direnci sağlar ve don eyleminden hareket sınırlı sağlar, ya da kaza darbe sonucu. Paslanmaz çelik mekanik bağlantı ile çalışmak ve korozyona karşı kolaydı.

Vanalar

Buz Çözücü Solüsyon

Yeterli manuel vanalar kazara darbe hasar durumunda kısmi sistem çalışması için izin vermek için kurulmuştur. Solenoid istihdam edildi dağıtım boru ve yan dallar arasında vana kontrollü püskürtme memeleri sıvı kontrolünü sağlayan paslanmaz çelik vanalar aktüatörlü.

FAST System Controller

Pompa istasyonu kontrolörü pompa evde bulunan ve her iki pompa ve vana operasyon kontrol eder. Sistem, düzenli olarak sprey buz çözücü kimyasal hazırdır sistemi onaylamak için kendi kendine tanı testi yapacak. Sistem bir arıza tespit etmesi halinde, bu ve RWIS RPU geçirilmesine sunucu tarafından yakalandı ve tespit sunucu üzerinde bir alarm olarak ve kullanıcı terminali ardından pompa evinde alarm, konular. Bir alarm durumunda bu sistem izin vermeyebilir fay ve (düşük seviye kimyasal veya basınç kaybı gibi) fayın niteliğine otomatik olarak tekrar ve bağlı olacak sprey FAST önce giderildiği durumun doğasını tespit edilmelidir.

Buz Çözücü Solüsyon

3. Araç ve Tanker Püskürtme Sistemleri

Buz Çözücü Solüsyon

İstenildiği taktirde sökülüp takılabilir istenilen araca uygulanabilme özelliğine sahip kar ve buz önleyici solüsyon uygulama ve püskürtme sistemi aynı zamanda yaz aylarında asfalt veya stabilize yollarda, park ve bahçelerde yol sulama amaçlı da kullanılabilir.Buz Çözücü Solüsyon

 • Dizel motopompla çalışır
 • Marşlı kolay çalıştırılabilme
 • Sessiz ve basınçlı püskürtme yapabilme
 • Tamamen paslanmaz kolektör
 • Pirinç ayarlanabilir oynar başlıklı nozul
 • Ayarlanabilir otomotik basınç sensörü

4. Modüler Solüsyon Uygulama Sistemleri

 • Portatif pilastik tank uygulama sistemleri
 • Traktör ve kamyonet uygulamaları
 • Alışveriş merkezleri villalar ve müstakil alanlar için uygulama depoları

Buz Çözücü Solüsyon
 

Buz Çözücü Solüsyon Ürünlerimiz | htkimya.com

Buz Çözücü Solüsyon hakkında detaylı bilgiye bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Buz Çözücü Solüsyon ve daha fazlası için sayfamızı inceleyiniz. [buz çözücü solüsyon]
Ana Sayfa  |  Ürünlerimiz  |  Katalog  |  Hakkımızda  |  İletişim  |  Biz Arayalım
Copyright © 2011 htkimya.com - Bütün hakkı saklıdır.
Ana Sayfa   |   İletişim   |   Biz Arayalım
Buz Çözücü Solüsyon