Page 6 - HT Kimya Katalog
P. 6

KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON    Peki nedir bu klasik yöntemler nasıl uygulanmaktadır ve neden
    ilkel bir yöntem olarak kabul edilmektedir?

    Yol üzerinde oluşan buzu ortadan kaldırma, yoldaki sürtünmeyi arttırarak
    güvenliği sağlama prensibi ile çalışır. Genellikle abrassive maddeler kul-
    lanılmaktadır. Klasik yöntemlerde kazalar yüksek oranlarda seyreder. İşçilik
    maliyetleri yüksek değerlere ulaşır. Ayrıca malzeme kullanımı da aynı oran-
    larda artar. Yüksek korozif etkisiyle alt yapıya ve çevreye ciddi zararlar verir.
    Klasik yöntemler çok düşük sıcaklıklarda etkinlik göstermezler. Deaktive
    olduğundan ancak kar yağışından veya fırtınadan sonra müdahale edilebilir.
    Uygulamada yetersiz kalındığından zaman kaybına neden olur.

    Bu yüzden artık gelişen teknolojiler neticesinde karla ve buzlanmayla
    mücadeleyi tuzla ve iş makinesiyle yapmanın yerini yollarda korozyon ve
    yıpranmaya neden olmayan sıvı kimyasallar almıştır. Bu kimyasallar; katkı
    olarak magnezyum ve kalsiyum klorür kullanılarak hazırlanırlar. Doğa dos-
    tu ve toksin olmayan bu kimyasallarımız, biyolojik olarak parçalanabilme
    özelliğine sahiptirler. Koroziteleri minimize edilmiştir.                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11